MẬT HOA NHÃN

MẬT ONG HOA NHÃN

Posted on
Mật ong hoa nhãn hưng yên

  Ở nước ta, nuôi ong lấy mật không khó. Hàng năm, cứ vào mùa hoa nào thì loài ong cho ra loại mật tương ứng với mùa hoa đó. Những người nuôi ong mật tự nhận mình là “dân du mục”, do cuộc sống nay đây mai đó để di chuyển đàn ong đi […]